భక్తి టీవీ దినఫలం | 14th July 2021 | Daily Horoscope by Sri Rayaprolu Mallikarjuna Sarma | BhakthiTV


భక్తి టీవీ దినఫలం | 14th July 2021 | Daily Horoscope by Sri Rayaprolu Mallikarjuna Sarma | BhakthiTV
#DailyHoroscope #SriRayaproluMallikarjunaSarma


☛ For Advertising Enquiries, Contact: 99511 90999
* JOIN Bhakthi TV Telegram ►►►https://t.me/BhakthiTv
#BhakthiTV #BhakthiTVLive #BhakthiLive

➦ FOR MORE BHAKTHI TV VIDEOS
✪ Govinda Namalu ►►►https://youtu.be/3E7JgIE8JtY
✪ శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/yWPuAGnm-JE
✪ శ్రీ కృష్ణ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/38mZFyt6FPI
✪ శ్రీ నృసింహ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/Opmj8GeqUBA
✪ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/RqClqkCtS04
✪ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/bxznmeS3Vxg
✪ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/P22WjAwYKyA
✪ శ్రీ శివ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/4yebdR0Doi0
✪ శ్రీ గణేశ సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/zvnTh3WzJEI
✪ శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్ర పారాయణం ►►►https://youtu.be/cTqnf6gS2XA
✪ ధార్మిక సమ్మేళనంలో భక్తి సంగీత విభావరి, కుంభ హారతి నృత్యం ►►►https://youtu.be/-hVZjfGs-ic
✪ దేవాలయాలలో ఇన్ని ప్రదక్షిణలు మాత్రమే చేయాలి ►►►https://youtu.be/piya0t_Q2Nk
✪ సొంత రాశుల్లోకి ఆరు గ్రహాలు.. ఈ సమయంలో తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన నియమాలు ►►►https://youtu.be/5pyyKq4mF8A
✪ మన జీవితంలో మళ్లీ చూడలేని అద్భుత యోగం ►►►https://youtu.be/ce_4FDGWg3M

♫ BHAKTHI TV EXCLUSIVE SONGS ☟
1. ఈ శివుడి పాట మీ ఇంటికి సిరిసంపదలను తెస్తుంది ►https://bit.ly/335RyEX
2. Lord Shiva Most Popular Song ►https://bit.ly/2PICjOp
3. Samba Sada Shiva Song ►https://bit.ly/2C3Smyc
4. Kalabhairava Ashtakam (కాలభైరవ అష్టకం) ►https://bit.ly/34oAJFt
5. Nirvanashtakam (నిర్వాణాష్టకం) ►https://bit.ly/32byZOo
6. కార్తిక మాసంలో తప్పక వినాల్సిన పాట ►►►https://bit.ly/2PYwz3A

【♟】 KOTI DEEPOTSAVAM ALL VIDEOS :
1. Speeches at Koti Deepotsavam ►https://bit.ly/36mHM37
2. Specials at Koti Deepotsavam | Bhakthi TV ►https://bit.ly/2qYISlj
3. Pravachanalu at Koti Deepotsavam ►https://bit.ly/2oFGvDo

For More Details ☟

☞ Watch Bhakthi TV Live ► https://bit.ly/2MTd1uU
☞ Subscribe to Bhakthi TV ► https://bit.ly/2PCyk5D
☞ Like us on Facebook ► https://bit.ly/327Arku
☞ Follow us on Twitter ► https://bit.ly/2PzqnOC
☞ Follow us on Instagram ► https://bit.ly/2WuJ1sA
☞ Download Bhakthi TV Android App ► https://bit.ly/2N6lawk

Watch Bhakthi TV by Rachana Television. South India’s first devotional channel, for horoscopes, spiritual speeches, Spiritual healing solutions.

January Horoscopes – 2012

Spring gets here early, Aries. With Jupiter in your pleased zone, you are energized and also as frisky as a spring lamb. The Aquarius New Moon of January 22nd opens your 11th house of long-term objectives and neighborhood links.

The Leo Moon Sign and the Implications

“Play nice, or go residence.” Easy, and also simplified, approach to this astrological element.

Moon Goddess Heralds Aquarius and The Dragon

Make certain and link with the Moon Goddess on her January New Moon on January 22, 2012 at 11:39 pm PST. Her January New Moon is much more unique than usual, as the Moon Goddess welcomes in the Chinese New Year on January 23, which is the year of the Dragon. The component for the Dragon is water this year which will trigger your feelings equally as the Moon Siren arouses as well as draws on your feelings too.

Fortunes of the Tiger in Dragon Year 2012-13

Your birth year, the Third Indication of the Chinese Zodiac? Were you 12, 24, 36, 48, 60, 72 (and so-on in 12-year increments) in between 14th January 2010 and also 3rd February 2011 (last Tiger Year’s end) or understand of a child born after that?

The Month of Aquarius, 2012

WINTERTIME GETS WISER! Aquarius firmly organizes us right into our existing period of hibernation that Capricorn’s management patiently started. Now Uranus -the planet of development- brings us to brand-new life within The Water Bearer, so be prepared for something initial to arise in the month ahead.

Who Was I in a Past Life? The SHOCKING Truth About Your True Self (Weird But TRUE!)

According to the concept of the Karma of link and continuity you are NOT who you believe you are. You are not the “you” that looks back at you in the mirror every early morning. You are not your anxieties. You are not your dreams. You are not your failings.

Kundali Matching – All About Getting Successfully Married

If one gains an incisive and exact understanding of astrology as well as its idea and also concepts, one can quickly comprehend the value that different worlds hold. The nine astrological worlds, which are various from the planets of the physical worldly system, are astrologically explained to be consisted of certain qualities and also high qualities, which are innate to them. These attributes of various planets may get reflected in a favorable way or in an unfavorable method, relying on the positioning of worlds as well as the method they are concordant with the positioning of other planets. The means they are located and the way they are creating certain connections with each other holds an impact on one’s life on the whole, as well as on its smallest segments. One of those extremely crucial sectors is of marriage, for which astrology utilizes ‘Kundali Matching’ procedure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *