14.07.2021 இன்றைய ராசி பலன்கள் |Rasi Palangal |Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan


மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களைக் கணித்துத் தந்திருக்கிறார் ஜோதிடர் ஸ்ரீரங்கம் இரா கார்த்திகேயன்


Subscribe Sakthi Vikatan Channel : https://goo.gl/NGC5yx

ஒவ்வொரு நாளும் துல்லியமான பஞ்சாங்க விவரங்கள்,
விரத தினங்கள், தினப் பலன்கள், வார பலன்கள், மாத பலன்களைப் படித்தறிய
உங்களுக்கு உதவும் சக்தி விகடன் ராசிகாலண்டர்.

கீழ்க்காணும் link -ஐப் பயன்படுத்தி சக்தி விகடன் ராசிகாலண்டரை
உங்கள் மொபைலில் Home Screen-ல் சேமிக்கலாம்!
https://tamilcalendar.vikatan.com/
2020-சனிப்பெயர்ச்சி பொதுப்பலன்கள் : https://rb.gy/bh2cob

Know Your Gemini Traits and Your Fortune in 2012

Gemini is the third sign of the zodiac (May 22nd – June 21st). The indicator is the Twins and also it matches with Gemini character. Geminis are characterized by their double nature.

Birthstones by the Season: Even Further Down the Rabbit Hole!

All set to learn something you didn’t understand about birthstones? Well, what are you awaiting?

Rahu Yantra – A Savior of Many Problems

Rahu Yantra is mostly implied for those who wish to enhance the position of the astrological world of Rahu in their horoscope. In Vedic Astrology, Rahu has actually been specified as a darkness earth, which does not exist literally, however is a component of the astrological planetary system.

Refractor, Reflector and Dobsonian Telescopes

When somebody discusses a name like Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, and Sir Isaac Newton a bell makes certain to ring. The great minds of our past that changed the world in the area of Astronomy as we now know will certainly never ever be failed to remember. Every one of these males made amazing explorations about the cosmos that is deep space and also with the exemption of Copernicus; the findings which altered every little thing were made with a telescope.

Zodiac Birthstones: ‘What’s Your Stone, Baby?’

If there’s one point that everyone recognizes concerning astrology, it’s their zodiac indicator. If there’s one point every person likes regarding finding out, it’s discovering their zodiac sign.

Archetypes of the Tarot Cards Explored in the Media

In old times the high priests and also story tellers connected the nonprofessional with the archetypes through routines and mythology. The tarot card was a system utilized to explore those archetypes as well as recognize personal habits patterns. The archetypes belong of our subconscious therefore might not vanish when new faiths progressed; humanity discovered brand-new ways to maintain them to life. Currently the media’s direct exposure, and our fascination of the famous, and also the infamous, is loading our requirement for actualizing our archetypes.

Stunning Peak Into the Number 5 and Numerology

While it’s true that numbers represent amount, they additionally represent top quality, such as “he’s number 1.” Listed below we describe the individuality of the number 5 as it associates with numerology as well as your life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *